اخبار صنعت

  • Under the global epidemic situation in 2020

    تحت شرایط اپیدمی جهانی در سال 2020

    اخیراً وضعیت اپیدمی در چین به تدریج تحت کنترل درآمده است ، اما گسترش وضعیت اپیدمی در سراسر جهان سرعت گرفته است. ایالات متحده ، روسیه ، انگلیس ، ایتالیا و سایر کشورهای صنعتی به مناطق آسیب دیده تبدیل شده اند. در حال حاضر ، تعداد تأیید خارج از کشور ...
    ادامه مطلب